Best Event - Personvernerklæring
Logo Best Event

PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen gjelder Best Event AS ("BE") sin behandling av personopplysninger om sine kunder.

BE behandler personopplysninger om sine kunder for å tilby sine tjenester. Denne personvernerklæringen gir deg informasjon du har krav på når det samles inn personopplysninger om deg, blant annet om hvordan BE behandler personopplysninger. 

 

Personvernerklæringen dekker alle personopplysninger oppgitt av deg eller samlet inn av BE ved utførelsen av sine tjenester. BE er underlagt norsk lov, og vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. 

 

BEHANDLINGSANSVARLIG FOR DINE PERSONOPPLYSNINGER 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med og hjelpemidlene for behandlingen av personopplysninger. BE er behandlingsansvarlig for personopplysninger du oppgir når du registrerer deg på BE sin nettside www.best-event.no samt påmeldingssider som opprettes ifm arrangementer ("Nettsidene").

Kontaktinformasjon til den behandlingsansvarlige: 

Best Event AS 
Skibåsen 42 E 
Telefonnummer: 38071700 
Epostadresse: post@best-event.no 

 

DATABEHANDLER

Databehandler er de som behandler personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige. Databehandleren skal bare behandle personopplysninger i henhold til avtalen med den behandlingsansvarlige.

07 Media er ansvarlig for drift og vedlikehold av vårt elektroniske påmeldingssystem for messer og andre arrangement.

Kontaktinformasjon til databehandler:

07 Media
Industrigata 13
4632 Kristiansand
Telefonnummer: 38 12 39 00
E-postadresse: post.sor@07.no

 

PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES OM DEG 

Dersom du inngår avtale med BE, vil BE behandle personopplysninger om deg. 

Informasjonen som samles inn av BE kan deles inn i følgende kategorier: 

  1. Personopplysninger; dvs. opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson, som fornavn og etternavn, alder, kjønn, fødselsdato, stilling/tittel, kredittkortopplysninger eller annen finansiell informasjon, bostedsadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse, telefonnummer og annen kontaktinformasjon, logg over bruk av brukerprofil samt annonser.
  2. Opplysninger som samles inn gjennom bruk av Nettsidene; dvs. informasjon som samles inn gjennom datasporing, for eksempel ved bruk av informasjonskapsler (se nærmere under punkt 3) og ved bruk av analyseverktøy som Google Analytics. Eksempler på informasjon som kan samles inn er hvilken nettleser du benytter, hvilket tredjepartsnettsted som koblet deg til Nettsidene, søkeordene du taster inn på Nettsidene, de spesifikke sidene du besøker på Nettsidene, og hvor lenge du besøker Nettsidene av gangen.
  3. IP-adressen din (nummeret som identifiserer datamaskinen din på nettet) og annen informasjon om datamaskinen din; BE kan også lagre IP-adressen din og annen informasjon om datamaskinen din i systemadministrasjonsøyemed (for eksempel til å beregne hvor mange brukere som har besøkt Nettsidene). IP-adressen din blir bare lagret mens du besøker Nettsidene, deretter blir den enten slettet eller anonymisert.

 

 

INFORMASJONSKAPSLER/COOKIES 

BE bruker informasjonskapsler, såkalte cookies, og annen sporingsteknologi ("Informasjonskapsler") for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere Nettsidene. Som besøkende på Nettsidene vil du som hovedregel forbli anonym, men vær oppmerksom på at du kan bli verifisert. Videre kan lokasjonsdata lagres for å optimalisere Nettsidene. Lokasjonsdata sammenkobles aldri med brukerdata. 

Du kan innstille nettleseren din til å oppdage og fjerne informasjonskapsler. Ved å benytte hjelpefunksjonen i nettleseren din kan du konfigurere nettleseren din til å forhindre bruk av informasjonskapsler, og slette eksisterende informasjonskapsler. Du kan også lære hvordan du blokkerer nye informasjonskapsler på nettleseren din, og hvordan du kan få varsel om nye informasjonskapsler. Hvis du ikke velger å godta Informasjonskapsler, risikerer du at du ikke får tilgang til alle funksjonene på Nettsidene. 

 

 

HVOR HENTES PERSONOPPLYSNINGENE DINE FRA? 

Personopplysninger samles inn gjennom din bruk av Nettsidene, eller ved at du oppgir informasjon til BE i forbindelse med bestilling/påmelding til arrangement. 

 

 

HVA BRUKES PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL? 

BE bruker personopplysningene du oppgir eller som samles inn av BE gjennom din bruk av 

Nettsiden, til følgende formål: 

  1. for å oppfylle en avtale med deg, dvs. gjennomføring av et arrangement;
  2. for å gjøre det mulig for deg å gjøre avtale/påmelding direkte fra Nettsidene;
  3. for å forbedre tjenestene BE tilbyr, innholdet på Nettsidene og andre relevante plattformer, for eksempel vel å innhente og behandle personopplysninger for interne statistikkformål, samt administrasjon og markedsføring av BE. Dette innebærer å identifisere generelle bruksmønstre for at BE skal kunne forbedre sine tjenester og Nettsidene;
  4. for å besvare dine spørsmål og henvendelser;
  5. for å varsle deg om nye og andre tjenester fra BE;
  6. for å varsle deg om endringer i denne personvernerklæringen;

 

 

HVEM DELER VI OPPLYSNINGENE MED?

BE deler ikke dine personopplysninger med andre eksterne aktører enn våre oppdragsgivere, som vi arrangerer arrangementet for og de som er leverandører av våre IT-systemer eller drifter våre nettsider. Innsamlet data for oppdragsgiver tilhører oppdragsgiver som igjen kan håndtere disse i henhold til egne retningslinjer for personvern. Opplysningene vil ikke bli videresolgt til andre aktører. 

HVOR LENGE OPPLYSNINGENE OPPBEVARES

Vi lagrer data så lenge det er nødvendig for å møte formålet som dataene ble samlet inn for, eller for å oppfylle våre forpliktelser.

 

INNSYN OG RETTELSER I LAGREDE OPPLYSNINGER

Vi kan kontaktes dersom du har spørsmål om eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger vi lagrer om deg. Hvis du oppdager feil eller det skjer endringer i opplysningene vi har om deg kan du kontakte oss, slik at vi kan oppdatere opplysningene. Du har også rett til å be om sletting av opplysninger vi har om deg.