Early bird
PÅMELDING

Ufrivillig skolefravær

Quality Airport Hotel, Gardermoen
01. desember 2022
Priser ved bestilling før 02. august. Etter denne datoen gjelder prisen i parentes.
Uten overnatting:
kr. 2900 (3400)
Med overnatting:
kr. 3720 (4220)
Digital billett:

fra kr. 1690 

Mer info om innhold i pakkene, samt priser på digital pakker, finner du når du registrerer deltagere under.

Alle priser inkl. mva.

Her legger du inn firmainformasjon som bestiller. Deretter trykker du «legg til deltaker» for å starte påmeldingen av første deltaker. Skal du melde på flere trykker du på «legg til flere deltagere» etter at deltager er registret.

Legg til en eller flere deltakere

Påmeldingen kan bestå av både digitale deltakere og vanlige deltakere.

Trykk på grønn knapp for å legge til vanlige deltakere
Trykk på blå knapp for å legge til digital deltakere

Deltaker registrert.
Klikk på knappen for å legge til flere.
Allergier
VELG PAKKE:
Mottakere av link til digital streaming
Legg inn e-postadresse og klikk legg til.
Repeter for alle adresser som skal motta link.
Avbryt
Jeg godtar at mine opplysninger lagres i deltakerlisten. *

Dersom du har spørsmål – send e-post til konferanse@best-event.no.

Bekreftelse blir sendt til kontaktperson sin e-postadresse