Evalueringskonferansen 2018

Program


Årets konferanseprogram er under utarbeidelse og foredragsholdere vil slippes fortløpende.

Årets konferanse vil bestå av tre hovedbolker:

  1. Når evaluering møter makta
  2. Når makta møter seg selv i døra som evaluator
  3. Når makta vil ha effekt

Hver bolk vil innledes med foredrag fra både oppdragsgiver- og oppdragstakersiden hvor innlederne vil reflektere over temaet for bolken. Videre vil bolkene inneholde fasiliterte sofasamtaler med både innlederne og andre interessante aktører. Underveis i programmet vil det også legges opp til cafébord-diskusjoner blant konferansedeltakerne.

Torsdag 20. september

09:00 - 09:45
Registrering og morgenkaffe
09:45 - 10:00
Åpning av konferansen
10:00 - 12:30
BOLK 1: NÅR EVALUERING MØTER MAKTA
Evalueringer styres! Det viktige spørsmålet er av hvem og med hvilke interesser. Det er en rekke sterke interesser tilknyttet evalueringer og en av de sterkeste representerer oppdragsgiver selv. I flere deler av evalueringsprosessen kan evalueringene styres av andre enn de rent faglige og prosjektorienterte hensynene. Denne bolken vil fokusere på disse forholdene og hvilke refleksjoner som er viktige å gjøre underveis i en evalueringsprosess. Evalueringer i møte med makta!
12:30 - 13:30
Lunsj
13:30 - 16:30
BOLK 2: NÅR MAKTA MØTER SEG SELV I DØRA SOM EVALUATOR
Mellom nærhet og distanse! Noen evalueringer gjennomføres internt, av virksomheten som skal evalueres eller av nærliggende eller underliggende etater. Hensynet til effektivitet, etablert kjennskap og behovet for å holde forhold interne kan gjøre det ønskelig. Evaluators uavhengighet står imidlertid raskt under press. Denne bolken vil fokusere på slike tilfeller og hvilke refleksjoner som er viktige å gjøre underveis i en «intern» evalueringsprosess. Evalueringer og makt som møter seg selv i døra!
18:00
MIDDAG/BÅTTUR og utdeling av årets evalueringspris

Fredag 21. september

06:30 - 09:00
Frokost
09:00 - 14:00
BOLK 3: NÅR MAKTA VIL HA EFFEKT
Hva skal vi bruke den neste skattekrona på? Sentrale oppdragsgivere blir i økende grad opptatt av grensenytten og effekten av ulike tiltak. Evalueringsfaget presses til tider i retning av effektstudier tilknyttet tiltak som ikke egner seg for slike metoder eller hvor svarene gir begrenset faglig verdi. Samtidig gir samfunnsøkonomiske kriterier nyttige bidrag til sentrale evalueringskriterier på en rekke samfunnsområder. Denne bolken vil fokusere på hva effektstudier er, hva de kan gi og ikke gi av nyttig informasjon og hvilken plass slike metoder kan ha i evalueringer. Når makta vil ha effekt, men kanskje får en formativ evaluering!